spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Www community

Communityopbouw en zelfregie

 

community (cum=met/samen+munus=gift /geven)

Het begrip komt oorspronkelijk uit het latijn: communitas/cummunus.

Dus een groep mensen die samen geeft.

 

Meer samenwerking, meer kansen, minder problemen

Vanuit Lombok, Utrecht werken we samen met heel veel verschillende bewoners en ondernemers. Onze wijk is een melting-pot van oude en nieuwe Utrechters, bewoners uit diverse culturen (Turkse, Marokkaans, Iraanse, Palestijns, Syrisch,  Surinaamse en Nederlandse), kunstenaars en vele winkeltjes.Devragen die vanuit bewoners  en lokale ondernemers ontstaan, proberen we met elkaar te beantwoorden. Door goed contact te hebben met sleutelfiguren uit de diverse subculturen, ze onderdeel van de organisatie te maken, vriendschappen te sluiten en langdurige samenwerkingentot stand te brengen, ontstaat een goed netwerk. Zo verduurzamen we de kracht die in de wijk en stad zit. Deze methodiek van community en bottom up- gericht werken, delen en wisselen we uit met andere communities in Nederland en andere landen.

Van buurtcommunity naar wijk- en stadsbrede community

Wat is begonnen als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een community waar stadsbreed mensen deel van uitmaken. Bewoners en participanten uit de hele wijk en stad vinden het belangrijk om aan een programma mee te doen of bij te dragen. We merken dat veel mensen zich bij ons thuis voelen, omdat diversiteit een belangrijke plek heeft. Het multiculturele karakter is het DNA van onze wijk Lombok, spreekt een grote groep burgers aan. Onze focus ligt op inclusiviteit,  zelforganisatie en meer zeggenschap voor bewoners uit de stad. We vinden het een positieve ontwikkeling dat mensen in een tijd van polarisatie, juist wel met elkaar willen samen zijn en samenwerken. We ontvangen iedereen die zich bij ons thuis voelt en wil bijdragen dan ook met open armen.

Gebruik maken van (g)lokale kennis, de basis van community-opbouw

Bewoners en lokale ondernemers weten vaak goed wat er speelt in hun stad. Het is fijn je verbonden te voelen met je wijk en buurt. Door goed te weten wat er lokaal speelt en naar elkaar te luisteren met aandacht en samen op te trekken, kan je met elkaar je stad verbeteren.

Ons  hoofddoel is het opbouwen van sociale cohesie, community-empowerment en zelforganisatie.Werken aansolidaire leefgemeenschappen/communities waar mensen met diverse achtergronden samenwerken en elkaar leren kennen.Hierdoor is er inmiddels een hele gemengde groep van vrijwilligers en coördinatoren en partners actief  en verbonden. Vanuit een dagelijks bereikbare ontmoetingsplekken en ons netwerk, werken we samen aan kansen in de buurt, wijk en stad.

Met een goede onderlinge afstemming, een sterk netwerk met korte lijnen, willen we problemen reduceren. Door juist iets te doen met de kansen,hopen we aan gezonde, tolerante en gewortelde gemeenschapopen te werken, die ook weer een basis kunnen vormen voor nieuwe generaties.

Op deze wijze zijn 9 programma’s op organische wijze in 10 jaar gegroeid. Deze programma’s die zijn ontstaan, zijn we nu aan het verduurzamen vanuit de community die is opgebouwd. De programma’s dragen bij aan het welzijn van de mensen in de stad en de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de wijk en stad. Elke buurt/wijk zou op deze wijze een assortiment van programma’s kunnen ontwikkelen. Dit noemen wij bottom- up beleid maken ofwel je stad vormen. Bewoners en lokalen ondernemers hebben met elkaar meer invloed op hun wijk. We bekijken met elkaar wat de diverse mensen aan kracht, talent en behoefte hebben en proberen die optimaal in te zetten voor de buurt, wijk en stad.

De vruchtbare bodem van lokale netwerken en communities
Bewoners en participanten proberen zelf via maatwerk mogelijkheden te ontplooien voor de buurt, wijk, stad en zichzelf. Dat doen ze door kansen te genereren en problemen op te lossen in de buurt en de wijk. Het netwerk en de locaties van Wishing Well West bieden hiervoor een vruchtbare bodem. Door de aanwezigheid van ontmoetingsplekken waar iets gebeurt, de veiligheid, vriendschappen die ontstaan, en een netwerk van een community worden veel mensen actiever in hun eigen buurt. Voor kwetsbare bewoners en participanten is er dichtbij huis een plek om naartoe te gaan, medebewoners die kunnen helpen en professionele en semi- professionele begeleiding. Door maatwerk, voelsprietenwerk en diverse projecten waar mensen in meedraaien, ontwikkelen veel participanten, vrijwilligers en stagiaires zich bij Wishing Well West.  

Elk netwerk heeft zijn eigen kwaliteiten, het is leerzaam om uit te wisselen en samen te werken. Begrip en hulp tussen subculturen, jong en oud, rijk en arm ontstaat zo makkelijker. Een sterker lokaal netwerk ontstaat door lokale kracht en kennis aan te boren en het stimuleren van doorzettingsvermogen en kruisbestuivingen binnen de diverse netwerken. Op deze wijze ontstaat een lokale organisatie, waarin meerdere mensen kunnen bijdragen en aan een fijne en sterkere omgeving.

Vanuit deze context en aanpak zijn al veel bewoners de afgelopen jaren actief geworden, ze hebben hun eigen horizon verbreed, iets van zichzelf gegeven, ervaringen en (sociale) netwerken opgedaan als vrijwilliger en vanuit daar doorgegroeid naar iets nieuws, zoals een opleiding, vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk binnen Wishing Well West of daarbuiten.

Wonen, Werken en Welzijn wat heeft dit met elkaar te maken?

In een community zien wij dit als communicerende vaten . Wanneer het in één van de drie ”vaten” niet goed loopt, heeft het invloed op de andere 2 gebieden in je leven.

Wonen:je huur kunnen betalen is heel belangrijk. Wij proberen te voorkomen dat de stad verdeeld raakt (arm en rijk) door in te zetten op betaalbare huren van huurhuizen en winkelpanden.

Werken:het creëren van werkgelegenheid,  het stimuleren van ondernemerschap, een inkomen door duurzame, lokale werkgelegenheid.

Welzijn:het verbeteren van het welzijn, pro-actief  (psycho-sociale & fysieke) problemen voorkomen.

17 april 2015

We hebben een extra ruimte, in de Van Heutszstraat

Afgelopen jaar zaten we soms met 25 kinderen op 25 vierkante meter in Wishingwellwest. In de zomer konden we op de stoep werken. Heel gezellig maar we zijn nu heel blij dat we eindelijk na 8 jaar vragen een extra ruimte hebben, waar nog meer dingen voor de buurt kunnen ontstaan.
Woensdag is er gewerkt aan de nieuwe knikkerbaan en nu kunnen we de baan laten staan.

22 november 2012

 

Inspraak actie op nota parkeren

Het organiseren, verzamelen en winkeliers attenderen op mogelijkheid inspraak . Samen met Wil Schaatsenberg beddenspeciaalzaak, Ramazan van bakkerij delight, en Yassin de fietsenmaker. Een inspraak formulier gemaakt. De drie winkeliers gaan langs mede winkeliers om inspraak te borgen. De winkeliers willen al jaren goedkoper parkeren het eerste uur of half uur, omdat door de hoge parkeer prijzen veel klanten wegblijven.

 

22 november 2012

 

Organiseren van een interview in het A.D. met buurtbewoners en zzp-ers die last hebben van hoge parkeerprijzen. Met medewerking van Marijn van Gelder.

7 november 2012

 

Goodfoodclub

Lekker, Nieuw eten, Gezond,Vegetarisch en liefst biologisch.

De Goodfoodclub is 1 van de werkgroepen van Wishing Well West uit Community 507. We willen er voor zorgen dat Gezond en (h) eerlijk eten in een aantrekkelijk en fris daglicht komt te staan. En dat mensen / jongeren, kinderen ouders, spelerenderwijs leren dat gezond eten betaalbaar is en ook makkelijk en leuk is om te eten en zelf klaar te maken. Voor de initiatiefnemers en koks van de De Goodfoodclub is stimulatie gezond te eten en leren wat je eet en goed te proeven heel belangrijk. Er komt een buurtrestaurant bij Wishing Well West, we koken maaltijden en snacks , die koud lekker zijn, maar ook warm en op te warmen zijn. Daarnaast zullen we ons specialiseren in het geven van workshops: nieuw en gezond koken. De eerste try out was op 7 november, 15 buurtbewoners aten een heerlijke Indiase Hollandse fusion curry. Monique van Dongen was de kok. Zij werd ondersteund door Yvonne Smeelen Anita en Else.Kunstenaar Jan Coolen, had een 1 dags foto expositie gemaakt over de huizen van complex 507.

3 november 2012

 

Landelijke Bewonersdag L.S.A. in Amsterdam-Bijlmer

Het L.S.A. organiseerde de landelijke bewonersdag. Wishing Well West bracht een bezoek. Interessante materie was de lezing van Henk Cornelissen en Jos Van der Lans over  Community rights een wetgeving uit de U.K.  Right to bid, right to buy en right to challenge. Zie Engelse website http://locality.org.uk/movement/policy/community-rights/

Verder een bijeenkomst voor jonge leiders bijgewoond. Jongeren uit verschillende buurten uit het hele land, waren aan het word om te vertellen hoe zij actief waren in hun eigen buurt.

31 oktober 2012

 

PvdA fractie

De fractie van de PvdA kwam op bezoek bij Wishing Well West. 15 Bewoners en winkeliers waren aanwezig.  Vijf onderwerpen zijn besproken, de fractie gaat kijken hoe ze kan helpen….

1. Renovatie /groot onderhoud Complex 507
2. Vernieuwd Welzijn /sociaal makelaarschap
3. Cliënten ondersteuning/sociale raadslieden.
4. Bewonersbedrijf Complex 507
5. Winkeliers/ondernemers Kanaalstraat en Damstraat.

lees verder

10 en 30 oktober 2012

 

Bijeenkomst werkgroep structuur en communicatie

Emi, Marianne en Else. Samen geschreven aan werk document ambities in het hart van Lombok. Hier wordt de komende tijd verder aan gewerkt. De eerste versie wordt op 31 oktober meegegeven aan de fractie van de PvdA die op bezoek komt..
 

27 oktober 2012

 

Werkgroep kids en opvoeding

Deze werkgroep bestaat uit vier buurtbewoners Petri, Annemoon , Marijke en Else. Met elkaar zijn een aantal formats bedacht /workshops voor kinderen, waarin de buurt en ouder mee kunnen doen. Uitgaan van wat kinderen zelf willen, is de basis en de connectie met de mogelijkheden en voorbeelden die ouders en mensen uit de buurt en wijk bieden. De droom, je droom beroep, of droom figuur is het thema wat we als leidraad gaan gebruiken. Hiernaast gaan we opzoek naar buurtbewoners die iets over hun beroep of droom die ze hebben waargemaakt willen vertellen aan de kinderen uit de buurt. Marijke heeft een wervingstekst geschreven en Annemoon heeft haar grafische skills ingezet…

4 en 11 oktober 2012

 

Food vuur en werkgroepen…

JIJ BELANGRIJK: van brainstorm naar werkgroepen
Per avond waren er 15 bewoners (totaal 30) ieder besloot in welke in werkgroep ze wilde participeren. Er zijn 17 werkgroepjes opgericht, het komende half jaar gaan we bekijken welke  groepen naar een verdien model kunnen toewerken, welke quitte zouden kunnen spelen en voor welke altijd een beetje subsidie/ of sponsor geld nodig is.

De 17 werkgroepen
Een paar voorbeelden van werkgroepen
Werkgroep: Kids en opvoeding
Werkgroep: Structuur ern communicatie
Werkgroep: Goodfoodclub /horeca
Werkgroep :Toekomstclub /bewoners federatie
Werkgroep : Community opbouw….
Werkgroep :Uitgeverij
Werkgroep ;Community-art
Werkgroep : Bewonersbedrijven
Werkgroep; Sociaal makelaar.
Werkgroep Groen en openbare ruimte.
Etc….

Onder deze link de uitnodigning voor de avond.

15 oktober 2012

 

Facebook page

Woon je in complex 507, dan kan je lid worden vaneen besloten 507 Facebookpage. Handige tips hoe je huis warm te houden tot het delen van printers en uitwisselen van ideeën en activiteiten. Geef je op via else huisman of ariannne notenboom via Facebook.

19 en 25 september 2012

 

Beoordelingscommissie Bewonersbedrijf….

Kwartier maken voor het Bewoners bedrijf….
Zes kandidaat-Bewonersbedrijven hebben donderdag 20 september hun plannen voor de eerste keer aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Met hun kennis en jarenlange ervaring hebben de commissieleden de bewoners kritisch bevraagd op aannames en veronderstellingen en tips en adviezen meegegeven. Met deze adviezen gaan 6 kandidaat-Bewonersbedrijven nu van start met kwartiermaken.

Kwartiermaken

Een Bewonersbedrijf is van, voor en door bewoners. Het opzetten ervan vergt veel tijd en specifieke kennis. Kennis waar je anderen voor nodig hebt. Er zitten dan ook grenzen aan wat bewoners vrijwillig, vaak naast hun baan en in de avonduren, kunnen doen. Daarom maakt het L.S.A.binnen het experiment ruimte voor een kwartiermaker. De kerngroep benoemt een kwartiermaker die voor een vastgestelde periode en aantal uur per week het ondernemingsplan verder uitwerkt en met het installeren van het oprichtingsbestuur het kandidaat-Bewonersbedrijf startklaar maakt.

http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

 

10 september 2012

 

Waar voldoet een Bewonersbedrijf aan?

Bewonersbdrijven zijn echt van bewoners in de buurt.
En dat maakt al het verschil. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf gedreven is door de maatschappelijke doelen die in de buurt echt toe doen. Dat zijn die sociale, economische en fysieke problemen die bewoners op willen lossen, waar bewoners de urgentie en gedrevenheid voor voelen om ze zelf ook aan te pakken. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een onafhankelijke organisatie is die maatschappelijke doelen koppelt aan een gezonde verdienmodellen. Juist in die financiële onafhankelijkheid zit de vrijheid om die problemen waar het voor bewoners echt om draait aan te pakken en een toekomstvaste organisatie op te bouwen. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een gelijkwaardige partner is voor lokale overheden, organisaties en bedrijven. Ze is financieel onafhankelijk en kiest daarom haar eigen samenwerkingspartners uit. Dat maakt dat bewoners zelf bepalen in welk gebied het Bewonersbedrijf werkt. Dus geen grenzen van de ambtelijke tekentafel, maar dat gebied waar bewoners zich in kun herkennen. Dat maakt dat iedere bewoner uit de buurt deel kan nemen aan het Bewonersbedrijf. En dat het Bewonersbedrijf verantwoording aflegt aan elke bewoner uit de buurt.

lees verder

6 september 2012

 

Emi op zoek naar Community projecten in het Schotse Glasgow

Glasgow is de qua inwonertal de derde stad van het Verenigd Koninkrijk. Het is een oude industriestad met een bloeiend cultureel leven. De stad kent vele problemen, bijvoorbeeld: hoge werkloosheid, vele tienerzwangerschappen, geweld, armoede en drugsmisbruik. In deze economisch moeilijker tijden wordt het oplossen van de problemen er niet makkelijker op. Voor de community projecten is er dan ook minder geld beschikbaar dan enkele jaren geleden en hebben kleine idealistische en sociale bedrijfjes het moeilijk.Toch zijn er in Glasgow een aantal succesvolle community projecten aan te wijzen.The Hidden Gardens bijvoorbeeld, het is gelegen achter de culturele instelling Tramway. Ook Woodlands Community Garden is succesvol. Community projecten die meer midden in en door de buurt heen aanwezig zijn kunnen worden gevonden in het zuiden van de stad. In Govan Hill is er het Govanhill People’s History Project en ook Southseeds. Deze wijk stond een paar jaar geleden nog als zeer gewelddadig en crimineel te boek, maar lijkt nu wat op te krabbellen. CEIS is een voorbeeld van een organisatie die projecten als bovenstaande ondersteunt.

Onderstaande links verwijzen naar andere projecten die succesvol en gefinancierd zijn.

http://www.depotarts.co.uk/index.html?pid=19

http://www.ghln.co.uk/index.php

http://www.theportalgovan.org/web/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=64

http://www.causingcaos.co.uk/home/index.php

http://www.impactarts.co.uk/

Tot slot:: De ondergang van een straatje met kunstenaarswinkeltjes Otago Lane

4 en 11 september 2012

 

Bewonersbedrijf en Community 507

Jij Belangrijk: zijn brainstormsessies waar we als bewoners werken aan het vormen van een bewonersbedrijf en een vitale en actieve Community 507.

In Lombok werken bewoners van Complex 507 via hun ontmoetingsplek Wishing Well West aan de vitale gemeenschap. Al 5 jaar lang zet een steeds grotere groei vrijwilligers zich vanuit deze plek in om het onderlinge contact te verbeteren en vanuit samenwerking lokale ideeën en wensen op te pikken en sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. De openbare ruimte is hierdoor bijvoorbeeld verbeterd door veel meer groen , design en kunst. De bewoners werken samen met ondernemers uit de buurt en wijk en proberen echte medezeggenschap bij gemeente en woningbouw te creëren, zodat het locale netwerk, ideeën, activiteiten en ondernemerschap verduurzaamd kunnen worden. Met de oprichting van het Bewonersbedrijf krijgen bewoners de kans om de activiteiten bedrijfsmatiger aan te pakken. Een essentiële voorwaarde om de activiteiten te verduurzamen.

De L.S.A. ondersteunt ons op dit moment een Bewonersbedrijf te worden. Neem een kijkje op de website van L.S.A. en zie al hun interessante projecten en goede werk
http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

pdf uitnodiging Bewonersbedrijf

Www community

 

Community (cum=met/samen+munus=gift /geven)
Het begrip komt oorspronkelijk uit het latijn: communitas/cummunus.
Dus een groep mensen die samen geeft.

WishingwellWest is geboren vanuit de ideeën van buurtbewoners en kunstenaars. Zo ontstond een ontmoetingsplek / projectruimte, vanuit hier groeien verschillende soorten initiatieven in de buurt en naar de wijk of een andere community terug.

Bewoners en kunstenaars uit de buurt of community zoeken naar vragen, verbindingen en bijzondere mogelijkheden, binnen een specifieke leef of werkplek. Hierdoor ontstaat een mix van culturele, sociale en groene concepten en projecten die plaats vinden in de openbare ruimte. Er wordt onderzocht of via deze projecten een intensievere persoonlijk betrokkenheid bij de openbare ruimte en contact tussen de bewoners en gebruikers van een plek kan ontstaan.


Individu & Community's

Elk individu die iets deelt, geeft of bijdraagt aan het belang van een groep mensen zou dus bij een community horen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door dat je een gedeeld ideaal hebt, of omdat je in de zelfde huizen woont, of een zelfde werkgever hebt.

Ons ideaal is dat iedereen zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en interesse veel directer kan inzetten voor een groter belang.