spring naar de inhoud spring naar de navigatie

10 september 2012

 

Waar voldoet een Bewonersbedrijf aan?

Bewonersbdrijven zijn echt van bewoners in de buurt.
En dat maakt al het verschil. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf gedreven is door de maatschappelijke doelen die in de buurt echt toe doen. Dat zijn die sociale, economische en fysieke problemen die bewoners op willen lossen, waar bewoners de urgentie en gedrevenheid voor voelen om ze zelf ook aan te pakken. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een onafhankelijke organisatie is die maatschappelijke doelen koppelt aan een gezonde verdienmodellen. Juist in die financiële onafhankelijkheid zit de vrijheid om die problemen waar het voor bewoners echt om draait aan te pakken en een toekomstvaste organisatie op te bouwen. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een gelijkwaardige partner is voor lokale overheden, organisaties en bedrijven. Ze is financieel onafhankelijk en kiest daarom haar eigen samenwerkingspartners uit. Dat maakt dat bewoners zelf bepalen in welk gebied het Bewonersbedrijf werkt. Dus geen grenzen van de ambtelijke tekentafel, maar dat gebied waar bewoners zich in kun herkennen. Dat maakt dat iedere bewoner uit de buurt deel kan nemen aan het Bewonersbedrijf. En dat het Bewonersbedrijf verantwoording aflegt aan elke bewoner uit de buurt.

 

1..Heeft draagvlak in de buurt:
- Nodigt nieuwe Bewoners uit deel te nemen aan het Bewonersbedrijf
- Is altijd bezig Bewoners erbij te betrekken
- Maakt draagvlak inzichtelijk
2.Geeft zeggenschap aan bewoners:
- Legt strategische besluiten voor aan Bewoners
- Geeft bewoners de meerderheid in het bestuur
- Biedt partners met grote belangen een functie in een Raad van Toezicht
3.Is een effectieve organisatie:
- Legt de dagelijkse besluitvorming in handen van een zakelijk leider
- Werkt als gelijkwaardige partner samen met andere belanghebbenden
- Koppelt maatschappelijke doelen aan gezonde verdienmodellen
4.Is financieel onafhankelijk:
- Maakt winst om te sparen voor grote investeringen
- Zet de winst altijd in voor de maatschappelijke doelstelling van het Bewonersbedrijf
- Is niet uit op persoonlijk gewin, maar kan wel kostenbesparingen voor bewoners realiseren
5. Beschermt haar gemeenschapswaarde:
- Kan haar maatschappelijke doelstelling nooit omzetten in een commercieel doel
- Kan bij beëindiging een positief saldo niet voor persoonlijke of commerciële doeleinden gebruiken
- Legt in een maatschappelijk verslag verantwoording af over draagvlak,financiën en organisatie