spring naar de inhoud spring naar de navigatie

informatie

Van wie is de stad?

“De openbare ruimte, eigenlijk van iedereen, maar schijnbaar van niemand.”

Hoe verhoud jij je tot deze gedeelde ruimte?

De openbare ruimte is naar ons idee niet alleen de fysieke openbare ruimte. Het is ook de gedeelde ruimte in gedachtegoed over je woon- en leefomgeving. Wat zijn de wensen van bewoners t.a.v. hun eigen stad?  Wie bepaalt de ontwikkeling en het beleid in de stad. Hebben bewoners eigenlijk wat te zeggen? En wat zijn manieren om als bewoners meer zeggenschap te hebben?

Het maken van bottom-up beleid

Middels onderzoek naar deze thema’s en het inventariseren van de  ideeën van stadsbewoners, zijn er de afgelopen 10 jaar veel projecten en programma’s ontstaan vanuit Wishing Well West. Soms zijn dit incidentele projecten geweest, maar er zijn ook veel duurzame programma’s ontstaan waarin bewoners zelf actief zijn.

Projecten:

c507design: publieke ruimte samen ontwerpen. Een groot project waarin we de  openbare ruimte hebben opgeknapt met kunst en design. Klik hier voor meer informatie (link invoegen http://www.507design.nl/)

De levensliedshow: een theater muziek productie om verhalen uit de buurt en wijk te delen; http://www.de507levensliedshow.nl/lombok

Ook is er gezorgd voor meer groen in de buurt, zie Groen (link invoegen naar groen)

Bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Lombok. Wishing Well West was mede-organisator van het ontvangst en de inhuldiging van Willem-Alexander en Maxima aan de Kanaalstraat in 2013.  Zie https://www.facebook.com/Welovekanaalstraat

 

Structurele bijdrage aan de gedeelde woon- en leefomgeving

Wishing Well West heeft zitting in het bestuur van de winkeliersvereniging. De winkeliers hebben zich verenigd om samen input te leveren voor de Visie Kanaalstraat. Meer over Winkeliersvereniging Lombok (link invoegen https://www.facebook.com/winkelierslombok/)

Daarnaast zijn er diverse programma’s ontstaan die zo lang nodig bijdrage aan de gedeelde woon- en leefomgeving.