spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

 

Aannamebeleid vrijwilligers

Wishing Well West hanteert het onderstaand aannamebeleid en doorloopt de volgende stappen voor haar vrijwilligers van de kinder/jongeren projecten (Taal & Talent, kidsclub en tienerclub):

 

  • het kennismakingsgesprek en eventueel vragen referenties.

  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.

  • Uitreiken en ondertekenen van de geldende gedragscode en gedragsregels.

  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

 

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

In de onderstaande link kunt u de gedragsregels voor(vrijwillige)medewerkers en omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid nalezen.

Gedragsregels en omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen

 

Vertrouwenspersoon

Voor de sociale veiligheid heeft Wishing Well West een vertrouwenspersoon aangewezen. Else Huisman(coördinator en oprichter Wishing Well West) is de vertrouwenspersoon van Wishing Well West. Betrokken kinderen/gezinnen, (vrijwillige)medewerkers en stagiaires kunnen terecht bij Else terecht in het geval van (vermoedens van) grensoverschreidendgedrag.

Ze is te bereiken via 0617481268. Email .(JavaScript must be enabled to view this email address) of .(JavaScript must be enabled to view this email address)