spring naar de inhoud spring naar de navigatie

informatie

SOCIAL DESIGN, CULTUUR MAKEN IN DE HAARVATEN VAN DE SAMENLEVING

Wishing Well West: een ontmoetingsplek voor kunstenaar en bewoners

In 2008 is onze stichting opgericht en gevormd door kunstenaars/cultuurmakers en bewoners uit de sociale woningbouwbuurten van Lombok en de ondernemers aan de Kanaalstraat te Utrecht. Wij herontwerpen graag het publieke, sociale en culturele domein, onze dagelijkse leefomgeving, tot een plek waar meer ruimte is voor maatwerk, verwondering, diversiteit, sociaal humaan bewustzijn en creativiteit.

 

CULTURELE KRACHT
Diversiteit is het DNA van Lombok en zo ook van stichting Wishing Well West. Dit dragen we graag uit en delen we met ander wijken in Utrecht en andere steden. Veel vrijwilligers uit diverse culturen helpen hierin, ze zetten hun creatieve en sociale kracht in om met elkaar mooie projecten en programma’s neer te zetten, waarin mensen elkaar ontmoeten en helpen. Samen komen ze tot nieuwe culturele uitingen en raken zo geïnspireerd door elkaar. Dit gebeurde en gebeurt via:

  • Muziek en theater producties,
  • design en vormgeving in de openbare ruimte.
  • Wijk en buurt events en debatten.
  • Uitwisselingen  met communities en kunstenaar en communitybuilders uit andere steden en landen.
  • Het opzetten van een buurtkantine waar gezond en vegan gekookt wordt met veel mensen uit verschillende culturen.
  • Het ontwerpen en maken van designtassen.
  • Educatieve, culturele  sportieve programma’s voor kinderen en jongeren
  • Het ondersteunen van migrantenouderen
  • Taallessen en samenwerking  met nieuwe en oude Nederlanders
  • Zelfregie van buurtontmoetingsplekken en sociale woningbouw

 

ZELFREGIE IPV PARTICIPATIE

Onze ontmoetingsplekken liggen in het hart van de multiculturele wijk Lombok aan de Kanaalstraat 159 en 194. In 10 jaar tijd is Wishing Well West een community geworden waar heel veel mensen uit alle windstreken, culturen en wijken en steden aan mee doen.

Wat ons bij elkaar bracht en nog steeds  bindt, is elkaar helpen en zelf actief willen zijn en regie te hebben op het leven in de stad en de ontwikkeling hiervan. Als grassroot organisatie zijn wij sociaal maar eigenwijs en kritisch en proberen ruimte te vinden en te creëren, waardoor bewoners en ondernemers, kunstenaars en sociaal ge-engageerden samen gaan werken en in een stad daadwerkelijk iets te zeggen hebben over hun eigen woon- en leefomgeving. Zodat we ook in de stad kunnen blijven wonen. Wij noemen dit  het maken van dit bottom- up beleid (ipv top down beleid).

Zo zijn er 9 programma’s ontstaan waarin veel bewoners uit Utrecht actief zijn en iets van zichzelf geven.  De programma’s zijn organisch gegroeid en onderling gelinkt waardoor ze een breed netwerk vormen en verbindingen leggen tussen mensen en organisaties. Het verduurzamen van de programma’s die door mensen uit de stad zelf gecreëerd zijn en opgebouwd is wat wij als social design zien. Het is het maken van kunst en cultuur in de haarvaten van onze samenleving.