spring naar de inhoud spring naar de navigatie

31 oktober 2012

 

PvdA fractie

De fractie van de PvdA kwam op bezoek bij Wishing Well West. 15 Bewoners en winkeliers waren aanwezig.  Vijf onderwerpen zijn besproken, de fractie gaat kijken hoe ze kan helpen….

1. Renovatie /groot onderhoud Complex 507
2. Vernieuwd Welzijn /sociaal makelaarschap
3. Cliënten ondersteuning/sociale raadslieden.
4. Bewonersbedrijf Complex 507
5. Winkeliers/ondernemers Kanaalstraat en Damstraat.


De woningen
- Hulp bij onderhandelingen Bo-Ex.
- Voorrang renovatie complex 507 t.a.v. nieuwbouw projecten.
- Ondersteuning bij wens van bewoners ; renovatie/grootschalig onderhoud van complex 507 en het behouden van lage huren voor laagste inkomens.
- Mee zoeken naar andere vormen financiering of methodiek van renovatie wanneer woningbouw geen geld heeft.

Welzijn /sociaal makelaarschap
- Bij de gemeente erop toe wordt gezien dat bij toekenning van vernieuwend welzijn, complex 507 wordt mee genomen en sociaal makelaarschap door Wishing Well West wordt uitgevoerd .

Cliënten ondersteuning/sociale raadslieden.
-Lokaal organiseren en fysiek aanwezig !!!

Bewonersbedrijf Complex 507
- Lobby via gemeente bij Bo-Ex voor meer fysieke ruimte zodat we bewoners bedrijf kunnen opzetten.
-Het oude buurthuis (tussen Bandoengstraat en van Heutszstraat en/ of meerde klein winkeltjes Kanaalstraat)
- Lokale werkgelegenheidsprojecten lokaal laten uitvoeren.


Winkeliers/ondernemers Kanaalstraat en Damstraat.
- Motie tegen verhoogde parkeertarieven
- Parkeren eerste half uur gratis.
- W.O.M. behouden/over dragen,
- Budget voor lokale straatmanager