spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Nieuws

10 en 30 oktober 2012

 

Bijeenkomst werkgroep structuur en communicatie

Emi, Marianne en Else. Samen geschreven aan werk document ambities in het hart van Lombok. Hier wordt de komende tijd verder aan gewerkt. De eerste versie wordt op 31 oktober meegegeven aan de fractie van de PvdA die op bezoek komt..
 

27 oktober 2012

 

Werkgroep kids en opvoeding

Deze werkgroep bestaat uit vier buurtbewoners Petri, Annemoon , Marijke en Else. Met elkaar zijn een aantal formats bedacht /workshops voor kinderen, waarin de buurt en ouder mee kunnen doen. Uitgaan van wat kinderen zelf willen, is de basis en de connectie met de mogelijkheden en voorbeelden die ouders en mensen uit de buurt en wijk bieden. De droom, je droom beroep, of droom figuur is het thema wat we als leidraad gaan gebruiken. Hiernaast gaan we opzoek naar buurtbewoners die iets over hun beroep of droom die ze hebben waargemaakt willen vertellen aan de kinderen uit de buurt. Marijke heeft een wervingstekst geschreven en Annemoon heeft haar grafische skills ingezet…

25 oktober 2012

 

Werkgroep: Goodfoodclub en de mobiele keuken

Monique,Yvonne, Anita, Eut en Else.

De Goodfoodclub gaat een buurt restaurant beginnen en kookworkshops geven. Voorop staat mensen in contact brengen met gezond eten. We beginnen klein met etentjes in Wishing Well West. Eut heeft een ontwerp gemaakt voor een mobile keuken die achter de fiets gehangen kan worden en waarmee we naar buurten en straten en scholen kunnen rijden en ter plekke samen kunnen koken met buurtbewoners en kinderen. Het Maliegilde is bezig een prototype te maken. We willen de link leggen naar zelf kruiden en groente verbouwen en de winkeliers van de Kanaalstraat stimuleren biologische groenten in te kopen.

23 oktober 2012

 

Bespreking en brainstorm over verbetering verkeers-situatie, doorstroom, veiligheid van de Kanaalstraat en Damstraat

Een werksessie onderleiding van verkeersdeskundige: Robert Gijsen, Jan den Boer en Wim Greijn. We gaven input over de situaties in beide straten.

Wie waren er? De winkeliers en ondernemers van de Kanaalstraat en Damstraat, de Wijkraad, Wijkbureau-West, de mensen van Lombok Centraal, Wishing Well West en de winkeliersvereniging. Het was een vruchtbare avond, situaties werden zichtbaar door foto's en schetsen.

4 en 11 oktober 2012

 

Food vuur en werkgroepen…

JIJ BELANGRIJK: van brainstorm naar werkgroepen
Per avond waren er 15 bewoners (totaal 30) ieder besloot in welke in werkgroep ze wilde participeren. Er zijn 17 werkgroepjes opgericht, het komende half jaar gaan we bekijken welke  groepen naar een verdien model kunnen toewerken, welke quitte zouden kunnen spelen en voor welke altijd een beetje subsidie/ of sponsor geld nodig is.

De 17 werkgroepen
Een paar voorbeelden van werkgroepen
Werkgroep: Kids en opvoeding
Werkgroep: Structuur ern communicatie
Werkgroep: Goodfoodclub /horeca
Werkgroep :Toekomstclub /bewoners federatie
Werkgroep : Community opbouw….
Werkgroep :Uitgeverij
Werkgroep ;Community-art
Werkgroep : Bewonersbedrijven
Werkgroep; Sociaal makelaar.
Werkgroep Groen en openbare ruimte.
Etc….

Onder deze link de uitnodigning voor de avond.

15 oktober 2012

 

Facebook page

Woon je in complex 507, dan kan je lid worden vaneen besloten 507 Facebookpage. Handige tips hoe je huis warm te houden tot het delen van printers en uitwisselen van ideeën en activiteiten. Geef je op via else huisman of ariannne notenboom via Facebook.

Zaterdag 29 september 2012

 

Vip Verjaardag Cheyenne

Cheyenne met vrienden en familie organiseren het vip verjaardags- feest. Een feestje voor een groep kinderen uit de buurt die eerder samen animaties maakte…
Een jaarlijks terugkerend ontmoetingsmoment, waar ook Alexandra van stal Thamen/Roodnoot langs komt. Een stadsboerderij, waar kinderen uit de buurt leren paardrijden en andere beesten leren verzorgen.

Stal Thamen…

 

 

25 september 2012

 

Bezoek en gesprek met Wijkwethouder Gilbert Isabella met winkeliers.

De vragen die eerder tijdens het debat van 28 maart met de toenmalige Wijkwethouder Mirjam De Rijk werd besproken worden ander half jaar later weer voorgelegd aan de nieuwe wethouder,….Gilbert Isabella.

lees verder

19 en 25 september 2012

 

Beoordelingscommissie Bewonersbedrijf….

Kwartier maken voor het Bewoners bedrijf….
Zes kandidaat-Bewonersbedrijven hebben donderdag 20 september hun plannen voor de eerste keer aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Met hun kennis en jarenlange ervaring hebben de commissieleden de bewoners kritisch bevraagd op aannames en veronderstellingen en tips en adviezen meegegeven. Met deze adviezen gaan 6 kandidaat-Bewonersbedrijven nu van start met kwartiermaken.

Kwartiermaken

Een Bewonersbedrijf is van, voor en door bewoners. Het opzetten ervan vergt veel tijd en specifieke kennis. Kennis waar je anderen voor nodig hebt. Er zitten dan ook grenzen aan wat bewoners vrijwillig, vaak naast hun baan en in de avonduren, kunnen doen. Daarom maakt het L.S.A.binnen het experiment ruimte voor een kwartiermaker. De kerngroep benoemt een kwartiermaker die voor een vastgestelde periode en aantal uur per week het ondernemingsplan verder uitwerkt en met het installeren van het oprichtingsbestuur het kandidaat-Bewonersbedrijf startklaar maakt.

http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

 

12 september 2012

 

Voorbeelden van Community's die zelf een bedrijf hebben en Coöperaties in Baskenland.

Coöperaties in Baskenland
Het wonder van Baskenland. Zie de documentaire hiernaast.

 

10 september 2012

 

Waar voldoet een Bewonersbedrijf aan?

Bewonersbdrijven zijn echt van bewoners in de buurt.
En dat maakt al het verschil. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf gedreven is door de maatschappelijke doelen die in de buurt echt toe doen. Dat zijn die sociale, economische en fysieke problemen die bewoners op willen lossen, waar bewoners de urgentie en gedrevenheid voor voelen om ze zelf ook aan te pakken. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een onafhankelijke organisatie is die maatschappelijke doelen koppelt aan een gezonde verdienmodellen. Juist in die financiële onafhankelijkheid zit de vrijheid om die problemen waar het voor bewoners echt om draait aan te pakken en een toekomstvaste organisatie op te bouwen. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een gelijkwaardige partner is voor lokale overheden, organisaties en bedrijven. Ze is financieel onafhankelijk en kiest daarom haar eigen samenwerkingspartners uit. Dat maakt dat bewoners zelf bepalen in welk gebied het Bewonersbedrijf werkt. Dus geen grenzen van de ambtelijke tekentafel, maar dat gebied waar bewoners zich in kun herkennen. Dat maakt dat iedere bewoner uit de buurt deel kan nemen aan het Bewonersbedrijf. En dat het Bewonersbedrijf verantwoording aflegt aan elke bewoner uit de buurt.

lees verder

6 september 2012

 

Emi op zoek naar Community projecten in het Schotse Glasgow

Glasgow is de qua inwonertal de derde stad van het Verenigd Koninkrijk. Het is een oude industriestad met een bloeiend cultureel leven. De stad kent vele problemen, bijvoorbeeld: hoge werkloosheid, vele tienerzwangerschappen, geweld, armoede en drugsmisbruik. In deze economisch moeilijker tijden wordt het oplossen van de problemen er niet makkelijker op. Voor de community projecten is er dan ook minder geld beschikbaar dan enkele jaren geleden en hebben kleine idealistische en sociale bedrijfjes het moeilijk.Toch zijn er in Glasgow een aantal succesvolle community projecten aan te wijzen.The Hidden Gardens bijvoorbeeld, het is gelegen achter de culturele instelling Tramway. Ook Woodlands Community Garden is succesvol. Community projecten die meer midden in en door de buurt heen aanwezig zijn kunnen worden gevonden in het zuiden van de stad. In Govan Hill is er het Govanhill People’s History Project en ook Southseeds. Deze wijk stond een paar jaar geleden nog als zeer gewelddadig en crimineel te boek, maar lijkt nu wat op te krabbellen. CEIS is een voorbeeld van een organisatie die projecten als bovenstaande ondersteunt.

Onderstaande links verwijzen naar andere projecten die succesvol en gefinancierd zijn.

http://www.depotarts.co.uk/index.html?pid=19

http://www.ghln.co.uk/index.php

http://www.theportalgovan.org/web/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=64

http://www.causingcaos.co.uk/home/index.php

http://www.impactarts.co.uk/

Tot slot:: De ondergang van een straatje met kunstenaarswinkeltjes Otago Lane

4 en 11 september 2012

 

Bewonersbedrijf en Community 507

Jij Belangrijk: zijn brainstormsessies waar we als bewoners werken aan het vormen van een bewonersbedrijf en een vitale en actieve Community 507.

In Lombok werken bewoners van Complex 507 via hun ontmoetingsplek Wishing Well West aan de vitale gemeenschap. Al 5 jaar lang zet een steeds grotere groei vrijwilligers zich vanuit deze plek in om het onderlinge contact te verbeteren en vanuit samenwerking lokale ideeën en wensen op te pikken en sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. De openbare ruimte is hierdoor bijvoorbeeld verbeterd door veel meer groen , design en kunst. De bewoners werken samen met ondernemers uit de buurt en wijk en proberen echte medezeggenschap bij gemeente en woningbouw te creëren, zodat het locale netwerk, ideeën, activiteiten en ondernemerschap verduurzaamd kunnen worden. Met de oprichting van het Bewonersbedrijf krijgen bewoners de kans om de activiteiten bedrijfsmatiger aan te pakken. Een essentiële voorwaarde om de activiteiten te verduurzamen.

De L.S.A. ondersteunt ons op dit moment een Bewonersbedrijf te worden. Neem een kijkje op de website van L.S.A. en zie al hun interessante projecten en goede werk
http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

pdf uitnodiging Bewonersbedrijf

5 augustus 2012

 

De grootste zonnebloem in Complex 507

In complex 507 ontstaat langzaam aan een groene oase . Tussen de 150 en 200 gevel en boomtuinen zijn aangelegd de afgelopen 5 jaar. In de kleine geveltuinen ontstaan soms fantastisch grote bloemen. Zie deze zonnebloem van 3,50 meter hoog.

30 juni Plantjesdag in Complex 507

 

Dit jaar spaarde bewoners uit Complex 507 zelf voor nieuwe plantjes.
Hoe deden ze dat ?
De week voor 5 mei deden we per folder een oproep….oude spullen te brengen. 30 bewoners brachten spullen die verkocht mochten worden op de 5 mei markt. Er zaten hele mooie spulletjes bij en we hadden top-buurt-verkopers in onze kraam! Met 8 bewoners verkochten we voor 350 euro en hiervan hebben we dit jaar een groot gedeelte van de plantjes kunnen betalen. We hebben prachtige geraniums voor de zomer gekocht.

Op drie verschillende plekken in het Complex
In de van Heutszstraat, de van Riebeeckstraat en de Kanaalstraat 159 (bij wishingwellwest) waren kraampjes bemand door straat bewoners, hier konden buren hun plantje komen ophalen. Onze straten zien er weer fleurig en vrolijk uit.