spring naar de inhoud spring naar de navigatie

25 september 2012

 

Bezoek en gesprek met Wijkwethouder Gilbert Isabella met winkeliers.

De vragen die eerder tijdens het debat van 28 maart met de toenmalige Wijkwethouder Mirjam De Rijk werd besproken worden ander half jaar later weer voorgelegd aan de nieuwe wethouder,….Gilbert Isabella.

 

1.Parkeren (eerste half uur of uur gratis, of goedkoper, dit is een lang gekoesterde wens van de ondernemers van de Kanaal en Damstraat.
U gaf aan dat er eventueel nog een kleine kans is, dat via een uitzonderings- regel, welke eventueel wordt opgenomen in de nieuwe parkeer nota…. Aangezien de parkeer nota er bijna of al is….willen wij graag weten of wij hier inderdaad kans maken. Anders zouden wij graag nog inspraak willen hebben op de parkeernota.


2.W.o.m.; De wijk ontwikkelmaatschappij…
Zoals u kon horen, weet bijna geen winkelier of wijkbewoner wat het w.o.m doet of deed. Wij hebben het idee dat het w.o.m ook niet zoveel gedaan heeft. En het is eigenlijk een gemiste kans en dus ook dat de maatschappij nu misschien verdwijnt. Met 2 wijken in andere steden hebben wij contact over een positieve bijdrage vanuit wijk ontwikkel maatschappijen..Mochten wij een werkwijze of mogelijkheid zien, die in Utrecht/lombok ook zou kunnen werken, denkt u dan dat de Gemeente Utrecht nog eens wil nadenken over het W.O.M (in ander vorm)voordat het zomaar verdwenen is?


3.Werk/stuur groep Kanaalstraat/Damstraat en Lokale straat manager.
In het gesprek hebben we het gehad over het belang van een goede lokaal geëngageerde werkgroep en aanspreekpunt voor de Kanaalstraat en Damstraat. U heeft hopelijk kunnen proeven dat een groepje ondernemers daar wel degelijk mee bezig is en hierin samen optrekt met bewoners uit de wijk. Vanuit deze groep is is het debat ontstaan in maart 2011. Om nu verder te kunnen en gemotiveerd te blijven is een serieus antwoord op de vragen en support van uit de gemeente erg belangrijk. Inmiddels werken we bijvoorbeeld ook aan een wijkfeest in 2013 op de Kanaalstraat waarin de kracht en creativiteit van winkeliers en bewoners samen kunnen komen. Om naar een nieuwetijdse organisatorische vorm /werkgroep Kanaalstraat Damstraat te komen, zou een lokaal gekozen en organisator/straatmanager helpen dit proces te bespoedigen.. Wij weten goede kandidaten uit de wijk. Zou het mogelijk zijn een pilot te draaien met een lokale straatmanager, die wat uren per maand betaald kan worden?