spring naar de inhoud spring naar de navigatie

nieuws 2012

12 september 2012

 

Voorbeelden van Community's die zelf een bedrijf hebben en Coöperaties in Baskenland.

Coöperaties in Baskenland
Het wonder van Baskenland. Zie de documentaire hiernaast.

 

12 september 2012

 

"Power tot the people".  Documentaire bij televisieprogramma 'Tegenlicht' van de VPRO.
Voorbeelden van lokaal georganiseerde bedrijfjes in buurten of als zzp-ers. Goed voorbeeld van lokaal organiseren opzetten van allerhande zaken. Zie de documentaire hiernaast.

10 september 2012

 

Waar voldoet een Bewonersbedrijf aan?

Bewonersbdrijven zijn echt van bewoners in de buurt.
En dat maakt al het verschil. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf gedreven is door de maatschappelijke doelen die in de buurt echt toe doen. Dat zijn die sociale, economische en fysieke problemen die bewoners op willen lossen, waar bewoners de urgentie en gedrevenheid voor voelen om ze zelf ook aan te pakken. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een onafhankelijke organisatie is die maatschappelijke doelen koppelt aan een gezonde verdienmodellen. Juist in die financiële onafhankelijkheid zit de vrijheid om die problemen waar het voor bewoners echt om draait aan te pakken en een toekomstvaste organisatie op te bouwen. Dat maakt dat het Bewonersbedrijf een gelijkwaardige partner is voor lokale overheden, organisaties en bedrijven. Ze is financieel onafhankelijk en kiest daarom haar eigen samenwerkingspartners uit. Dat maakt dat bewoners zelf bepalen in welk gebied het Bewonersbedrijf werkt. Dus geen grenzen van de ambtelijke tekentafel, maar dat gebied waar bewoners zich in kun herkennen. Dat maakt dat iedere bewoner uit de buurt deel kan nemen aan het Bewonersbedrijf. En dat het Bewonersbedrijf verantwoording aflegt aan elke bewoner uit de buurt.

lees verder

6 september 2012

 

Emi op zoek naar Community projecten in het Schotse Glasgow

Glasgow is de qua inwonertal de derde stad van het Verenigd Koninkrijk. Het is een oude industriestad met een bloeiend cultureel leven. De stad kent vele problemen, bijvoorbeeld: hoge werkloosheid, vele tienerzwangerschappen, geweld, armoede en drugsmisbruik. In deze economisch moeilijker tijden wordt het oplossen van de problemen er niet makkelijker op. Voor de community projecten is er dan ook minder geld beschikbaar dan enkele jaren geleden en hebben kleine idealistische en sociale bedrijfjes het moeilijk.Toch zijn er in Glasgow een aantal succesvolle community projecten aan te wijzen.The Hidden Gardens bijvoorbeeld, het is gelegen achter de culturele instelling Tramway. Ook Woodlands Community Garden is succesvol. Community projecten die meer midden in en door de buurt heen aanwezig zijn kunnen worden gevonden in het zuiden van de stad. In Govan Hill is er het Govanhill People’s History Project en ook Southseeds. Deze wijk stond een paar jaar geleden nog als zeer gewelddadig en crimineel te boek, maar lijkt nu wat op te krabbellen. CEIS is een voorbeeld van een organisatie die projecten als bovenstaande ondersteunt.

Onderstaande links verwijzen naar andere projecten die succesvol en gefinancierd zijn.

http://www.depotarts.co.uk/index.html?pid=19

http://www.ghln.co.uk/index.php

http://www.theportalgovan.org/web/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=64

http://www.causingcaos.co.uk/home/index.php

http://www.impactarts.co.uk/

Tot slot:: De ondergang van een straatje met kunstenaarswinkeltjes Otago Lane

4 en 11 september 2012

 

Bewonersbedrijf en Community 507

Jij Belangrijk: zijn brainstormsessies waar we als bewoners werken aan het vormen van een bewonersbedrijf en een vitale en actieve Community 507.

In Lombok werken bewoners van Complex 507 via hun ontmoetingsplek Wishing Well West aan de vitale gemeenschap. Al 5 jaar lang zet een steeds grotere groei vrijwilligers zich vanuit deze plek in om het onderlinge contact te verbeteren en vanuit samenwerking lokale ideeën en wensen op te pikken en sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. De openbare ruimte is hierdoor bijvoorbeeld verbeterd door veel meer groen , design en kunst. De bewoners werken samen met ondernemers uit de buurt en wijk en proberen echte medezeggenschap bij gemeente en woningbouw te creëren, zodat het locale netwerk, ideeën, activiteiten en ondernemerschap verduurzaamd kunnen worden. Met de oprichting van het Bewonersbedrijf krijgen bewoners de kans om de activiteiten bedrijfsmatiger aan te pakken. Een essentiële voorwaarde om de activiteiten te verduurzamen.

De L.S.A. ondersteunt ons op dit moment een Bewonersbedrijf te worden. Neem een kijkje op de website van L.S.A. en zie al hun interessante projecten en goede werk
http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

pdf uitnodiging Bewonersbedrijf

5 augustus 2012

 

De grootste zonnebloem in Complex 507

In complex 507 ontstaat langzaam aan een groene oase . Tussen de 150 en 200 gevel en boomtuinen zijn aangelegd de afgelopen 5 jaar. In de kleine geveltuinen ontstaan soms fantastisch grote bloemen. Zie deze zonnebloem van 3,50 meter hoog.

30 juni Plantjesdag in Complex 507

 

Dit jaar spaarde bewoners uit Complex 507 zelf voor nieuwe plantjes.
Hoe deden ze dat ?
De week voor 5 mei deden we per folder een oproep….oude spullen te brengen. 30 bewoners brachten spullen die verkocht mochten worden op de 5 mei markt. Er zaten hele mooie spulletjes bij en we hadden top-buurt-verkopers in onze kraam! Met 8 bewoners verkochten we voor 350 euro en hiervan hebben we dit jaar een groot gedeelte van de plantjes kunnen betalen. We hebben prachtige geraniums voor de zomer gekocht.

Op drie verschillende plekken in het Complex
In de van Heutszstraat, de van Riebeeckstraat en de Kanaalstraat 159 (bij wishingwellwest) waren kraampjes bemand door straat bewoners, hier konden buren hun plantje komen ophalen. Onze straten zien er weer fleurig en vrolijk uit.
 

30 juni Petflessenslinger maken voor kids bij de Pop-up tafel.

 

Buurtbewoners Esther, Meetje en Diana hebben samen met 10 kinderen een lange petflessen slinger gemaakt. We hopen hier mee door te gaan en de langste slinger van…… te maken.  Het resultaat tot nu toe hangt in de Bantamstraat. Binnenkort gaat waarschijnlijk het statiegeld van de flessen af. We verwachten dat er dan nog meer flessen bij ons op straat als afval liggen. Het lijkt ons een goed idée, te ontdekken wat er allemaal van deze flessen gemaakt kan worden.

30 juni knikkertegels

 

Alex een jonge bewoner uit de Bandoengstraat , vroeg zich af of het mogelijk was om wat knikkertegels te plaatsen voor de kinderen in ons complex. Samen met Jorrit heeft hij in drie straten tegels met knikkerpotjes aangelegd.

20 juni

 

Ben Eggink op inspiratie bezoek bij Wishingwellwest voor groenprojecten.

Ben is Projectleider samenlevings opbouw bij stichting Dock in Haarlem: http://www.dock.nl.


Hij was door een bewoonster uit Complex 507 getipt, inspiratie op te doen en uit te wisselen over hoe groenprojecten op te zetten. In complex 507 hebben we al 4 jaar ervaring, we hebben veel geveltuinen en boomspiegels aangelegd samen met bewoners en winkeliers en de Gemeente. Dit is langzaam opgebouwd.Vaak wordt het gecombineerd met andere activiteiten. In Haarlem is er veel meer ruimte, ook voor volkstuintjes tussen flats. Ben vroeg zich af, hoe bewoners echt enthosiast te houden door de tijd heen. Op de foto’s staat Ben Eggink voor Monique’s geveltuin, in de van Riebeeckstraat in Complex 507.

Het Zachte Podium : Donderdag 7 juni Optreden Nizar Rohana

 

De Palestijnse Muzikant Nizar Rohanna gaf in Wishing Well West een optreden. Hij speelde virtuoos Ud voor de bewoners van Complex 507, waar hij een tijd logeerde. Alle hoekjes van Wishingwellwest waren gevuld, met enthousiaste buurtbewoners. Yvonne maakte een kort filmpje.


Maar neem vooral een kijkje op het youtube kanaal van Nizar Rohana: http://www.youtube.com/watch?v=6brygRFoBpg En de website: http://www.nizarrohana.com/

Na en voor het optreden waren er heerlijke Palestijnse hapjes, gemaakt door Sami. Eut maakte een mooi vuurtje buiten, waar we tot laat zaten.

Het zachte podium is een project van Wishingwellwest.
Muzikanten, sprekers ,bewoners, theatermakers, die iets willen laten horen aan buurtgenoten kunnen dit op ons kleine podium binnen, of buitenbij mooi weer.
Zacht …. omdat we vragen niet te hard of versterkt iets te laten horen en zien. Dit omdat onze huizen gehorig zijn. Maar ook zodat we kunnen genieten van fijn besnaard .

Wil jij iets laten horen op het zachte podium, neem dan contact op met else 06-17481268

Jij Belang Rijk 2

 

Donderdag 31 mei, kwamen 15 bewoners uit complex 507 samen.
De tweede bijeenkomst van Jij Belang Rijk stond in het teken van nieuwe planten in het complex en gezond eten.


Planten
We bespraken wat voor planten te kopen van het geld wat de bewoners op de 5 mei markt verdiend hebben.Hoe we een groendag kunnen organiseren, op welke wijze we ons beter per straat kunnen organiseren,met straten vertegenwoordigers en op welke wijze er nog meer bewoners actief kunen worden.

Good Food
In complex 507 wonen hele goede koks, uit alle windstreken. Er wordt veel geexperimenteerd met recepten uit verschillende landen. De ingredienten uit de winkeltjes op de Kanaalstraat en de Laan van Nieuwguinea vormen voor ons een onuitputtelijke schatkist. Naast elkaar te verassen met lekker eten , zijn we op dit moment ook bezig de gerechten vooral ook heel gezond te maken. Van zelfgemaakte Gember- kardemon Limonades, tot Bieten –Mungbonen smeersels… het wordt allemaal gefabriceerd in de keukentjes van Complex 507….

Vuur
Bij mooi weer eindigen we meestal bij het vuur voor Wishing Well West
Bekende en onbekende voorbijgangers, komen er bij zitten en zo onstaan nieuwe ideeen ontmoetingen en vriendschappen…

Jij Belang Rijk , wordt vervolgt…..

Oude spullen voor nieuw groen in Complex 507

 

In de week van 1 tot 4 mei leverde bewoners van Complex 507 oude spullen, die nog goed te verkopen waren. Veel bewoners waren bereid eens goed te zoeken in hun huis wat weg kon Dit omdat de opbrengst van de verkoop ten goede kwam voor onze buurt. Bij het brengen van de spulletjes kwamen veel spontane verhalen los.
Van wie ze geweest waren en waarom de spullen nu een tweede leven gegund was….
De spullen werden door 10 bewoners op de 5 mei markt verkocht.. .
Vorig jaar spaarde we voor een zonnenpaneel en olijfbomen voor palestina, we verkochten zelfgemaakte hapjes, maar dit mocht niet meer vanwege vergunningen…..

Dit jaar hebben we gespaard nieuw groen in onze buurt. 350 euro hebben we opgehaald…..
We proberen als buurt op verschillende manieren onze boom en geveltuinen steeds weer te voorzien van nieuwe plantjes. Ook hebben we 2 keer per jaar een plantjes actie, zodat we het hele jaar door kleine bloembakjes aan de gevel hebben hangen.

Ook stichting Plant een Olijfboom was weer van de partij.
Kristel, de motor van de stichting , is een bewoonster van complex 507. Kunstenaar Jan Coolen ,ook uit 507, maakte een ‘spaar olijfboom’ zodat bewoners uit lombok gezamelijk voor een olijfboom konden sparen, die later geplant worden in Palestina.

13 maart


Voordracht en presentatie voor cursisten van NIROV.

De cursus: Nieuwe Realiteit


Voordracht door Wishing Well West over informele en formele bewoners participatie aan cursisten van het NIROV (Kenniscentrum voor volkshuisvesting).
Guus Haest initiatiefnemer van Houtzaag Molen de Ster, organiseerde een cursus dag door lombok.

Guus Haest vertelde over de geschiedenis en opbouw van Lombok en activiteiten en vrijwilligers organisatie rondom de Houtzaag Molen de Ster. Na een rondleiding door de wijk Lombok, ging hij langs bij het Parkhuis van Lombox, waar over het glasvezelnetwerk, zonnenpanelen en activiteiten met de parkschool werd gesproken.

De rondleiding eindigde bij Wishing Well West, wij vertelden hoe we, vanuit ons loket en projectruimte aan de Kanaalstraat 159,  vanaf 2008 de kracht bewoners uit complex 507 (sociale woningbouw) bundelen in culturele, sociale en groene projecten voor onze eigen buurt en wijk. Ons werd gevraagd hoe en waarom we als bewoners actief zijn en op welke wijze we ons werk van onderop opgebouwd hebben.

Een andere vraag was: wat is er nodig is vanuit de woningbouw en Gemeente om ons soort lokale bewonersinitiatieven en -projecten te verduurzamen?

Al eerder werd dit door ons in interviews besproken, zie de laatste versie van de vechtkrant. Lees hier het artikel.

Bewonersavond 23 februari

 

De Toekomstclub 507 organiseerde met 7 vrijwilligers een bewonersavond voor alle bewoners van complex 507.

 

De Toekomstclub heeft namens de bewoners van Complex 507,door de Gemeente Utrecht (onder voorwaarde ) een onderzoeksbudget toegezegd gekregen. De bewoners willen graag dat hun huizen behouden en gerenoveerd worden, zodat de sociale structuur en de sfeer van onze oude volkswijk blijft bestaan. Tijdens de bewoners avond hebben we Koen Crabbendam Casa architecten en Tim de Jonge van Winket voor de bouw gevraagd een presentatie te houden.

 

Tim heeft uitgelegd hoe moeilijk het is een balans te vinden tussen de wensen en financiele mogelijkheden van bewoners en een woningbouwcorporatie. Voor hem is het een uitdaging om hier heel goed naar te kijken. Met simpele schema's heeft hij uitgelegd hoe financien en afschrijvingen werken.

 

Koen heeft voorbeelden van renovatie projecten laten zien, zijn insteek was eerst de basis van de nodige ingrepen bekijken en dan zou je nog kunnen zien of differentiatie per paar huizen, mogelijke gaten in de begroting kunnen oplossen.

 

Er is een duidelijke solidariteit tussen de mensen in ons complex, men wil dat ieder kan blijven wonen. We zijn het er wel met zijn alle over eens dat het de belangrijkste wens van ieder is dat de basis bekeken en berekend moet worden en vanuit daar verder te kijken.