spring naar de inhoud spring naar de navigatie

projecten 2012

6 september 2012

 

Emi op zoek naar Community projecten in het Schotse Glasgow

Glasgow is de qua inwonertal de derde stad van het Verenigd Koninkrijk. Het is een oude industriestad met een bloeiend cultureel leven. De stad kent vele problemen, bijvoorbeeld: hoge werkloosheid, vele tienerzwangerschappen, geweld, armoede en drugsmisbruik. In deze economisch moeilijker tijden wordt het oplossen van de problemen er niet makkelijker op. Voor de community projecten is er dan ook minder geld beschikbaar dan enkele jaren geleden en hebben kleine idealistische en sociale bedrijfjes het moeilijk.Toch zijn er in Glasgow een aantal succesvolle community projecten aan te wijzen.The Hidden Gardens bijvoorbeeld, het is gelegen achter de culturele instelling Tramway. Ook Woodlands Community Garden is succesvol. Community projecten die meer midden in en door de buurt heen aanwezig zijn kunnen worden gevonden in het zuiden van de stad. In Govan Hill is er het Govanhill People’s History Project en ook Southseeds. Deze wijk stond een paar jaar geleden nog als zeer gewelddadig en crimineel te boek, maar lijkt nu wat op te krabbellen. CEIS is een voorbeeld van een organisatie die projecten als bovenstaande ondersteunt.

Onderstaande links verwijzen naar andere projecten die succesvol en gefinancierd zijn.

http://www.depotarts.co.uk/index.html?pid=19

http://www.ghln.co.uk/index.php

http://www.theportalgovan.org/web/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=64

http://www.causingcaos.co.uk/home/index.php

http://www.impactarts.co.uk/

Tot slot:: De ondergang van een straatje met kunstenaarswinkeltjes Otago Lane

4 en 11 september 2012

 

Bewonersbedrijf en Community 507

Jij Belangrijk: zijn brainstormsessies waar we als bewoners werken aan het vormen van een bewonersbedrijf en een vitale en actieve Community 507.

In Lombok werken bewoners van Complex 507 via hun ontmoetingsplek Wishing Well West aan de vitale gemeenschap. Al 5 jaar lang zet een steeds grotere groei vrijwilligers zich vanuit deze plek in om het onderlinge contact te verbeteren en vanuit samenwerking lokale ideeën en wensen op te pikken en sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. De openbare ruimte is hierdoor bijvoorbeeld verbeterd door veel meer groen , design en kunst. De bewoners werken samen met ondernemers uit de buurt en wijk en proberen echte medezeggenschap bij gemeente en woningbouw te creëren, zodat het locale netwerk, ideeën, activiteiten en ondernemerschap verduurzaamd kunnen worden. Met de oprichting van het Bewonersbedrijf krijgen bewoners de kans om de activiteiten bedrijfsmatiger aan te pakken. Een essentiële voorwaarde om de activiteiten te verduurzamen.

De L.S.A. ondersteunt ons op dit moment een Bewonersbedrijf te worden. Neem een kijkje op de website van L.S.A. en zie al hun interessante projecten en goede werk
http://www.bewonersbedrijven.nl/nieuws/6-kandidaat-bewonersbedrijven-gaan-kwartiermaken/

pdf uitnodiging Bewonersbedrijf

30 juni Petflessenslinger maken voor kids bij de Pop-up tafel.

 

Buurtbewoners Esther, Meetje en Diana hebben samen met 10 kinderen een lange petflessen slinger gemaakt. We hopen hier mee door te gaan en de langste slinger van…… te maken.  Het resultaat tot nu toe hangt in de Bantamstraat. Binnenkort gaat waarschijnlijk het statiegeld van de flessen af. We verwachten dat er dan nog meer flessen bij ons op straat als afval liggen. Het lijkt ons een goed idée, te ontdekken wat er allemaal van deze flessen gemaakt kan worden.

30 juni knikkertegels

 

Alex een jonge bewoner uit de Bandoengstraat , vroeg zich af of het mogelijk was om wat knikkertegels te plaatsen voor de kinderen in ons complex. Samen met Jorrit heeft hij in drie straten tegels met knikkerpotjes aangelegd.

Het Zachte Podium : Donderdag 7 juni Optreden Nizar Rohana

 

De Palestijnse Muzikant Nizar Rohanna gaf in Wishing Well West een optreden. Hij speelde virtuoos Ud voor de bewoners van Complex 507, waar hij een tijd logeerde. Alle hoekjes van Wishingwellwest waren gevuld, met enthousiaste buurtbewoners. Yvonne maakte een kort filmpje.


Maar neem vooral een kijkje op het youtube kanaal van Nizar Rohana: http://www.youtube.com/watch?v=6brygRFoBpg En de website: http://www.nizarrohana.com/

Na en voor het optreden waren er heerlijke Palestijnse hapjes, gemaakt door Sami. Eut maakte een mooi vuurtje buiten, waar we tot laat zaten.

Het zachte podium is een project van Wishingwellwest.
Muzikanten, sprekers ,bewoners, theatermakers, die iets willen laten horen aan buurtgenoten kunnen dit op ons kleine podium binnen, of buitenbij mooi weer.
Zacht …. omdat we vragen niet te hard of versterkt iets te laten horen en zien. Dit omdat onze huizen gehorig zijn. Maar ook zodat we kunnen genieten van fijn besnaard .

Wil jij iets laten horen op het zachte podium, neem dan contact op met else 06-17481268

Jij Belang Rijk 2

 

Donderdag 31 mei, kwamen 15 bewoners uit complex 507 samen.
De tweede bijeenkomst van Jij Belang Rijk stond in het teken van nieuwe planten in het complex en gezond eten.


Planten
We bespraken wat voor planten te kopen van het geld wat de bewoners op de 5 mei markt verdiend hebben.Hoe we een groendag kunnen organiseren, op welke wijze we ons beter per straat kunnen organiseren,met straten vertegenwoordigers en op welke wijze er nog meer bewoners actief kunen worden.

Good Food
In complex 507 wonen hele goede koks, uit alle windstreken. Er wordt veel geexperimenteerd met recepten uit verschillende landen. De ingredienten uit de winkeltjes op de Kanaalstraat en de Laan van Nieuwguinea vormen voor ons een onuitputtelijke schatkist. Naast elkaar te verassen met lekker eten , zijn we op dit moment ook bezig de gerechten vooral ook heel gezond te maken. Van zelfgemaakte Gember- kardemon Limonades, tot Bieten –Mungbonen smeersels… het wordt allemaal gefabriceerd in de keukentjes van Complex 507….

Vuur
Bij mooi weer eindigen we meestal bij het vuur voor Wishing Well West
Bekende en onbekende voorbijgangers, komen er bij zitten en zo onstaan nieuwe ideeen ontmoetingen en vriendschappen…

Jij Belang Rijk , wordt vervolgt…..

Oude spullen voor nieuw groen in Complex 507

 

In de week van 1 tot 4 mei leverde bewoners van Complex 507 oude spullen, die nog goed te verkopen waren. Veel bewoners waren bereid eens goed te zoeken in hun huis wat weg kon Dit omdat de opbrengst van de verkoop ten goede kwam voor onze buurt. Bij het brengen van de spulletjes kwamen veel spontane verhalen los.
Van wie ze geweest waren en waarom de spullen nu een tweede leven gegund was….
De spullen werden door 10 bewoners op de 5 mei markt verkocht.. .
Vorig jaar spaarde we voor een zonnenpaneel en olijfbomen voor palestina, we verkochten zelfgemaakte hapjes, maar dit mocht niet meer vanwege vergunningen…..

Dit jaar hebben we gespaard nieuw groen in onze buurt. 350 euro hebben we opgehaald…..
We proberen als buurt op verschillende manieren onze boom en geveltuinen steeds weer te voorzien van nieuwe plantjes. Ook hebben we 2 keer per jaar een plantjes actie, zodat we het hele jaar door kleine bloembakjes aan de gevel hebben hangen.

Ook stichting Plant een Olijfboom was weer van de partij.
Kristel, de motor van de stichting , is een bewoonster van complex 507. Kunstenaar Jan Coolen ,ook uit 507, maakte een ‘spaar olijfboom’ zodat bewoners uit lombok gezamelijk voor een olijfboom konden sparen, die later geplant worden in Palestina.

Bewonersavond 23 februari

 

De Toekomstclub 507 organiseerde met 7 vrijwilligers een bewonersavond voor alle bewoners van complex 507.

 

De Toekomstclub heeft namens de bewoners van Complex 507,door de Gemeente Utrecht (onder voorwaarde ) een onderzoeksbudget toegezegd gekregen. De bewoners willen graag dat hun huizen behouden en gerenoveerd worden, zodat de sociale structuur en de sfeer van onze oude volkswijk blijft bestaan. Tijdens de bewoners avond hebben we Koen Crabbendam Casa architecten en Tim de Jonge van Winket voor de bouw gevraagd een presentatie te houden.

 

Tim heeft uitgelegd hoe moeilijk het is een balans te vinden tussen de wensen en financiele mogelijkheden van bewoners en een woningbouwcorporatie. Voor hem is het een uitdaging om hier heel goed naar te kijken. Met simpele schema's heeft hij uitgelegd hoe financien en afschrijvingen werken.

 

Koen heeft voorbeelden van renovatie projecten laten zien, zijn insteek was eerst de basis van de nodige ingrepen bekijken en dan zou je nog kunnen zien of differentiatie per paar huizen, mogelijke gaten in de begroting kunnen oplossen.

 

Er is een duidelijke solidariteit tussen de mensen in ons complex, men wil dat ieder kan blijven wonen. We zijn het er wel met zijn alle over eens dat het de belangrijkste wens van ieder is dat de basis bekeken en berekend moet worden en vanuit daar verder te kijken.

Maandag 23 januari 2012

SWBU op bezoek bij Wishing Well West


Koken, Kletsen en muziek luisteren

Koken, kletsen & kennismaken met medewerkers en clienten van de SWBU en buurtbewoners.

Peter Hagenaar, een bekende bewoner, cultuurmaker en netwerker uit Lombok, kwam met een groepje van het Swbu koken en eten bij Wishing Well West.

Door de kookclub van het SWBU (om de hoek wonend bij Wishing Well West) , een Surinaamse kok en Nederlandse pianospeler werd een menu bedacht. Gezamelijk werden de boodschappen gedaan op de Kanaalstraat in Lombok. Samen hebben we gekookt en heerlijk en gezond gegeten en over muziek gepraat en veel geluisterd.
De SBWU biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen zij cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven.
http://www.sbwu.nl/

23 november 2012

 

Vernieuwend welzijn

Al 5 jaar lang voert Wishing Well West al op eigen initiatief het sociaal makelaarschap uit. In Complex 507 en helpt vanuit ervaring omliggende gemeenschappen en de winkeliers van de Kanaalstraat en Damstraat. We doen dit vanuit ons kantoor en ontmoetingsplek aan de Kanaalstraat. We zijn dit gaan doen omdat het echt nodig was. We moesten ons zelf organiseren omdat onze 350 huizen opgeknapt moeten worden, het welzijnswerk in ons complex niet geregeld is, de verwijzing naar gemeente loketten /cliënt ondersteuning voor veel mensen niet te vinden is. De openbare ruimte verwaarloos was. Geen projecten voor kinderen en jongeren en er behoefte is aan een positieve vorm van sociale cohesie.

lees verder