spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Www community

Www community

 

Community (cum=met/samen+munus=gift /geven)
Het begrip komt oorspronkelijk uit het latijn: communitas/cummunus.
Dus een groep mensen die samen geeft.

WishingwellWest is geboren vanuit de ideeën van buurtbewoners en kunstenaars. Zo ontstond een ontmoetingsplek / projectruimte, vanuit hier groeien verschillende soorten initiatieven in de buurt en naar de wijk of een andere community terug.

Bewoners en kunstenaars uit de buurt of community zoeken naar vragen, verbindingen en bijzondere mogelijkheden, binnen een specifieke leef of werkplek. Hierdoor ontstaat een mix van culturele, sociale en groene concepten en projecten die plaats vinden in de openbare ruimte. Er wordt onderzocht of via deze projecten een intensievere persoonlijk betrokkenheid bij de openbare ruimte en contact tussen de bewoners en gebruikers van een plek kan ontstaan.


Individu & Community's

Elk individu die iets deelt, geeft of bijdraagt aan het belang van een groep mensen zou dus bij een community horen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door dat je een gedeeld ideaal hebt, of omdat je in de zelfde huizen woont, of een zelfde werkgever hebt.

Ons ideaal is dat iedereen zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en interesse veel directer kan inzetten voor een groter belang.
 

23 november 2012

 

Vernieuwend welzijn

Al 5 jaar lang voert Wishing Well West al op eigen initiatief het sociaal makelaarschap uit. In Complex 507 en helpt vanuit ervaring omliggende gemeenschappen en de winkeliers van de Kanaalstraat en Damstraat. We doen dit vanuit ons kantoor en ontmoetingsplek aan de Kanaalstraat. We zijn dit gaan doen omdat het echt nodig was. We moesten ons zelf organiseren omdat onze 350 huizen opgeknapt moeten worden, het welzijnswerk in ons complex niet geregeld is, de verwijzing naar gemeente loketten /cliënt ondersteuning voor veel mensen niet te vinden is. De openbare ruimte verwaarloos was. Geen projecten voor kinderen en jongeren en er behoefte is aan een positieve vorm van sociale cohesie.

lees verder